Władze

Członkowie Zarządu:

Prezes:
V-ce prezes:
Skarbnik:
Sekretarz:
Członek Prezydium:
Członek Prezydium:
Członek Prezydium:1. Zygmunt Jeszka
2. Marek Zielecki
3. Maciej Thiel
4. Andżelika Francuz
5. Piotr Klawiter
6. Filip Kikulski
7. Paweł Modrzeski

   
   
   
Sąd Koleżeński:

 

  1. Ryszard Pietrzykowski
  2. Jan Jeszka
  3. Roman Piernikarczyk.

 

   
Komisja Rewizyjna:
  1. Piotr Topór
  2. Dariusz Gurdak
  3. Tomasz Karaś